מכרז פומבי דו שלבי מס' 370.22 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 370.22 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 370.22 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

salya@mei-avivim.co.il

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

370/22

מועד פרסום:

13/04/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

07/06/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

22/05/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

 

מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

תוכניות תחנת שאיבה – מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

מפרט טכני- מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

כתב כמויות -מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

נספח א’ דוח קרקע נספח א’ דוח קרקע -מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

נספח ב’ דוח השפעה אקוסטית – מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

נספח ג’ מדידה של אתר העבודות – מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

נספח ד’ מפרט טכני מעליות – מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

נספח ה’ מפרט לביצוע שכבת קרקע אטומה – מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

נספח ו’ – רשימת תגמירים – מכרז פומבי דו שלבי מס’ 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

נספח 8 בהסכם – מכרז פומבי דו שלבי מס 37022 להקמת תחנת שאיבת ביוב במתחם תבע 3700 בעיר תל אביב-יפו

 

The Butterfly Button