מכרזים פומביים - מי אביבים : מי אביבים מכרזים פומביים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרזים פומביים

מי אביבים מפרסת מעת לעת מכרזים, החברה מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ”ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי החברה לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הנם רכושה הבלעדי של החברה וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר החברה.

שם המכרז
מספר המכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
 
שם המכרז מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2024-2 לקבלת שירות של אפיון צרכים, ייעוץ וליווי לשיפור תהליכי עבודה תוך שימוש באמצעים טכנולוגים ודיגיטליים 
מספר המכרז 2024-2
מועד אחרון להגשת הצעות 21/03/2024 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 11/03/2024 בשעה 15:00
שם המכרז מכרז פומבי מס’ 2023/17 לקבלת שירות של בדיקה של תכניות אינסטלציה במשרדי החברה לצורך אישור תכניות אינסטלציה סניטרית עבור החברה
מספר המכרז 2023/17
מועד אחרון להגשת הצעות 20/03/2024 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 06/02/2024 בשעה 12:00
The Butterfly Button