דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

טפסים

החלפת צרכנים ועדכון פרטים

שם הטופס
פעולות
בקשה להחלפת צרכנים
בקשה לעדכון מספר הדיירים המוכרים
ייפוי כוח

חשבונות ותשלומים

שם הטופס
פעולות
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי
הצטרפות להוראת קבע בבנק
בקשה להעברת יתרת זכות בין חשבונות חוזה
בקשה להחזר כספי של יתרת זכות

צריכה ומדי מים

שם הטופס
פעולות
בקשה להקלה בתשלום בעקבות נזילה
עדכון קריאה (עקב חוסר גישה למד המים)
בקשה לחלוקת חיוב הפרשי מדידה לפי שטח רצפה
בקשה לבירור חיוב חריג
בקשה להתקנה והפרדת מד מים
בקשה לניתוק אספקת מים בנכס
בדיקת איכות המים בבית הלקוח

כללי

שם הטופס
פעולות
טופס פניה כללי