מכרז פומבי מס' 900/22 לביצוע עבודות דחיקהPIPE JACKING של מובל ניקוז מאסף בקוטר 2600/3100 מ"מ, בשיטת CLOSED SHIELD , לרבות הקמת תחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית וביצוע מובל ומצא בים. - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 900/22 לביצוע עבודות דחיקהPIPE JACKING של מובל ניקוז מאסף בקוטר 2600/3100 מ"מ, בשיטת CLOSED SHIELD , לרבות הקמת תחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית וביצוע מובל ומצא בים. - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 900/22 לביצוע עבודות דחיקהPIPE JACKING של מובל ניקוז מאסף בקוטר 2600/3100 מ”מ, בשיטת CLOSED SHIELD , לרבות הקמת תחנת שאיבה למי קיץ תת קרקעית וביצוע מובל ומצא בים.

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

900/22

מועד פרסום:

15/06/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

24/07/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/06/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button