מהם דמי הקמה למערכות המים ומערכות הביוב : מי אביבים מהם דמי הקמה למערכות המים ומערכות הביוב דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

דמי הקמה

מהם דמי הקמה למערכות המים ומערכות הביוב?

דמי הקמה, נועדו ליצור מקורות מימון לתאגידי המים, להקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות ביוב כך שיהיו ברמה, בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים.

בשנת 2015 פורסמו כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), תשע”ה-2015, ובהם נקבע כי תוקפם של כללים אלה יהיה החל מ-1/5/2015 והם מחליפים את היטלי המים והביוב.

באילו מקרים חייבים בתשלום דמי הקמה?

 • בבקשה להיתר לבנייה בנכס.
 • בחיבור נכס לראשונה לאספקת מים ו/או להזרמת ביוב.
 • בבנייה חורגת בנכס, אשר לא שולמו עבורה דמי הקמה או היטלים.               

איך מחושבים דמי ההקמה?

איך מגישים בקשה לדמי הקמה?

 • חישוב דמי ההקמה מתבצע כחלק מהליך קבלת היתר בניה.
 • הבקשה לחישוב דמי ההקמה תועבר למי אביבים ע”י מחלקת חישוב אגרות בעיריית תל אביב-יפו.
 • עם קבלת הבקשה במי אביבים  ישלח מייל  לעורך הבקשה, למגיש הבקשה ולבעלי הזכות או נציגיהם כפי שעודכנו במערכת הרישוי המקוון ובו יפורטו המסמכים הנדרשים להמשך טיפול: 
 1. הצהרה לשם הנפקת חשבונית מס בגין תשלום דמי הקמה
 2. נסח טאבו עדכני לשנה האחרונה
 3. מסמכים נלווים לפי דרישת מי אביבים ואופי הבקשה

שימו לב – השלמת המסמכים בהתאם לדרישות הינה תנאי מקדים לחישוב דמי הקמה ולהפקת שובר לתשלום.

חישוב דמי ההקמה והפקת שובר לתשלום

עם קבלת הבקשה ממחלקת חישוב אגרות בעיריית תל אביב יפו ועם השלמת ואישור כלל המסמכים הרלוונטיים נבצע חישוב ונפיק שובר לתשלום. הפקת שובר התשלום תתבצע עד 14 ימי עסקים.
שובר התשלום יעודכן באזור האישי שלך באתר רישוי מי אביבים ויישלח באמצעות המייל לעורך הבקשה, למגיש הבקשה ולבעלי הזכות או נציגיהם כפי שעודכנו במערכת הרישוי המקוון.

אופן התשלום

את תשלום דמי ההקמה ניתן לבצע בהעברה בנקאית או בהמחאה לפקודת מי אביבים
בנק מזרחי – 20, סניף – 421 גן העיר, חשבון -672962

תשלום בהמחאה בצירוף שובר תשלום ופרטים ליצירת קשר, ניתן להעביר באמצעות תיבה לתשלום  דמי הקמה בקומה 2 במשרדי מי אביבים, רחוב דבורה הנביאה 121, פארק עתידים, בנין 7

בסיום התשלום ולא יאוחר מ- 3 ימי עסקים ממועד התשלום בפועל, יש להעלות לאזור האישי את אישור התשלום לשם קבלת חשבונית מס.

לאחר שאישור התשלום יועלה לאזור האישי, יועבר עדכון לעירייה לשם המשך טיפול.

קבלה וחשבונית מס

מי אביבים תפיק חשבונית מס על שם בעלי הנכס וקבלה בהתאם לכללים עד 6 ימי עסקים ממועד התשלום / ממועד העברת אישור תשלום. הקבלה וחשבונית המקור יישלחו בדואר לכתובת המצוינת במסמכים שהועברו.
חשוב לציין כי מי אביבים הינו גוף עסקי חייב במע”מ ומכאן שכפוף לדרישות החוקיות הנגזרות מכך.

בקשה לבירור דרישת תשלום

לצורך בירור גובה דרישת התשלום עבור דמי הקמה, על בעל הנכס להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה לבירור דרישת תשלום דמי הקמה באזור האישי רישוי מי אביבים. המענה לבקשה יישלח במייל תוך  60 ימי עסקים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב.

 

אנחנו מזמינים אתכם לקבל שירות ולהתעדכן בסטטוס הטיפול בבקשתכם באזור האישי.
לבקשות ובירורים ניתן לפנות גם בדוא”ל dmei-akama@Mei-avivim.co.il
או בטלפון במסגרת שעות המענה הטלפוני – 073-2301314

 • טלפון 073-2301314
  כתובת דבורה הנביאה 121, בניין 7 כניסה B, קומה 2, פארק עתידים, תל אביב יפו
  שעות קבלת קהל

  יום ג’ 12:00-10:00
  ביום העצמאות, 14.5 לא תתקיים קבלת קהל

   

  שעות מענה טלפוני

  בימים ב’, ג’, ד’
  בשעות  15:00-13:00

  ביום הזיכרון וביום העצמאות, 13+14.5 לא יהיה מענה טלפוני.
  באופן חד פעמי יהיה מענה טלפוני ביום חמישי, 16.05

The Butterfly Button