הגדלת קוטר חיבור מד המים : מי אביבים הגדלת קוטר חיבור מד המים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

הגדלת קוטר חיבור מד המים על פי דרישות כיבוי אש

מתי יש להגדיל את קוטר חיבור מים?

הגדלת קוטר חיבור/מד מים מבוצעת בנכסים קיימים כגון: מבני ציבור, עסקים ומרכזים מסחריים בלבד, עקב דרישה לתקנת מערכת מתזים ו/או עמדות כיבוי אש שיתאימו לדרישות של כיבוי האש בנכס.

איך מגישים את הבקשה?

הגשת בקשה להגדלת קוטר חיבור המים יכול להתבצע רק על ידי מתכנן האינסטלציה- כיבוי אש (מטעם היזם). יש להגיש את הבקשה באמצעות האזור האישי, במסגרת הגשת הבקשה תדרשו לצרף תכנית שינוי מערכת המים, על פי חוק תכנון ובנייה – הוראות למתקני תברואה, תקן ישראלי 1205 ותקנים אחרים, ועל פי דרישות ארגון כבאות והצלה לישראל.
על התכנית לכלול פרטים רלוונטיים של מערכת אספקת מים לבניין, שינוים נדרשים, בדיקות, מדידות וחישובים של המהנדס, אישור מעבדה מוסמכת.

שימו לב! פגישה פרונטלית מחייבת נוכחות יועץ אינסטלציה- כיבוי אש.

תהליך הבדיקה

מי אביבים בודקת את הבקשה שהוגשה תוך 30 ימי עסקים.  מענה ראשוני לבקשה יינתן  תוך 3 ימי עסקים. בכל שלב בתהליך תקבל עדכון במייל על סטטוס הבקשה , כמו כן תוכל להתעדכן באופן עצמאי בסטטוס הבקשה שלך בכל עת באזור ה אישי. אם הבקשה תקינה – מי אביבים תעביר אותה למחלקת תיאום ההנדסי בעיריית תל- אביב- יפו, לצורך קבלת אישורים לביצוע חיבור מים חדש (הגדלת קוטר). אם נדרשים תיקונים, על מתכנן האינסטלציה לתקנה ולהחזירה לבדיקה חוזרת  באמצעות האזור האישי.

ביצוע העבודה

כל העבודות ברשת המים העירונית, כולל חיבור ומד המים, על פי תכנית המאושרת, יבוצעו רק על ידי חברת מי אביבים ועל חשבון המבקש. העבודה תבוצע לאחר קבלת אישור ממחלקת תאום הנדסי של עיריית תל- אביב- יפו, לאחר אישור התוכנית של מגיש הבקשה ולאחר הסדרת תשלום על ידי המבקש.
העבודה הכלולה במסגרת הגדלת קוטר החיבור: הגדלת החיבור, זקף (רגל), התקנת מגוף ראשי ומד מים.
עבודות אינסטלציה בשטח הציבורי, עד המד מים הראשי- יבוצעו על ידי חברת מי אביבים, רק לאחר הכנת מערכת מדידה פרטית (גמל). במסגרת העבודה מי אביבים תתחבר עם צינור הזנת המים החדש  אל המערכת הבנויה על ידי הלקוח.

עבודות הכנה נדרשות בשטח הפרטי

על עבודות ההכנה להיות מבוצעות על ידי אינסטלטור פרטי ועל חשבון מגיש הבקשה. לבדיקת תקינות המערכת, מי אביבים תבקש צילום של המערכת או תגיע לביקורת בשטח. באחריות מגיש הבקשה לוודא ולהחזיר את כל צנרת הזנת המים, שהייתה קיימת בשטח המקום, לקדמותה. באחריות מגיש הבקשה לוודא שבעת ביצוע העבודות, לא נגרם כל נזק לצנרת הקיימת וכל ההזנות לצרכנים השונים אכן חוברו בצורה תקינה.

תשלום

ביצוע העבודה, בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי מי אביבים מחייבת בתשלום עבור החיבור ומד המים, בהתאם לתעריפי רשות המים. גובה התשלום יימסר בשובר אותו יש לשלם באמצעות העברה בנקאית או צ’ק.
כל עבודות האינסטלציה, לאחר מד המים הראשי, יבוצעו על ידי מגיש הבקשה ועל חשבונו.

זמני עבודה

 • הגדלת קוטר חיבור מים ללא חפירה ( ללא תיאום הנדסי) – 30 ימי עסקים, מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
 • הגדלת קוטר מד מים (לאחר קבלת אישור מהנדס על ההכנה) – 14 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
 • ביצוע חיבור מים חדש (כולל תיאום הנדסי) – 120 ימי עסקים מיום קבלת אישור מהנדס על התוכנית והסדרת התשלום.

לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי

 

 • טלפון 073-2301312
  כתובת דבורה הנביאה 121, בניין 7 כניסה B, קומה 2 פארק עתידים, תל אביב יפו
  שעות קבלת קהל

  יום ג’ בין השעות 8:00-13:00
  (יש לזמן תור מראש)

  שעות מענה טלפוני

  בימים: א, ב, ד וה’
  בשעות 13:00-15:00

The Butterfly Button