תכנית חיבורים : מי אביבים תכנית חיבורים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

תכנית חיבורים

מהי תוכנית חיבורים?

תוכנית חיבורים הינה תכנית של חיבורי המים הביוב והתיעול של המבנה.

מתי נדרש לבקש אישור לתוכנית חיבורים?

את האישור לתכנית יש לקבל ממי אביבים במקרים הבאים:

 1. בשלב היתר הבניה כאשר פרויקט נבדק במכון הבקרה
 2. בבקשה לשינוי מיקום חיבור קיים  שאושר בעבר במי אביבים

מה נדרש כדי להגיש תוכנית החיבורים?

להלן הדרישות בהגשת בקשה לבדיקה ואישור תוכנית חיבורים:

 1. חותמת המשרד וחתימת מהנדס האינסטלציה שהכין תכנית החיבורים.
 2. העברת תוכנית של קומת הקרקע, על רקע המפה הטופוגרפית העדכנית החתומה על ידי המודד. (המדידה של שנה הנוכחית בה מוגשת הבקשה).
 • מפה טופוגרפית עם מצב קיים ומתוכנן של קווי וחיבורי המים, הביוב והניקוז העירוניות והפרטיות  לרבות תאי הביוב והתיעול, עומקים ומפלסים של הצינורות.
 • סימון גבול חלקה ,בניין וקו מרתף, קו גדר בניה (אם התוכנית הוגשה בשלב היתר בניה.)
 • מיקום מדויק ופרט מדידת המים (גמל) קיים וחדש .
 • אם הפתרון המוצע פוגע באספקת המים והביוב הסדירה של צרכן אחר, יש להציג פתרון לכך.
 • אם מיקומו של ברז כיבוי האש ברחוב מהווה הפרעה לבנייה יש להציג פתרון חלופי.
 1. תוכנית פיתוח שטח של הבניין.

שימו לב:

 • אם גבול המרתף חופף לגבול המגרש, יש לבצע הנמכת של תקרת המרתף לצורך מתן מקום להעברת התשתיות (קווי/חיבורי מים, ביוב וניקוז) או להציג פתרון שווה ערך.
 • לא יאושרו שוחות ביקורת ביוב , מפרידי שומן , קווים פרטיים בשטח הציבורי.
 • במקרים בהם קיימים תשתיות של מים, ביוב או תיעול בשטח הפרטי מי אביבים תתחיל את תהליך הסדרת הנושא מול היזם.

איך מגישים את הבקשה?

הגשת בקשה לתוכנית חיבורים בשלב היתר הבניה מתבצעת על ידי עורך הבקשה בלבד. את הבקשה להיתר מגישים באמצעות מערכת הרישוי הזמין בעיריית תל אביב בשלב תנאי סף .

 

לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי

 

 • טלפון 073-2301312
  כתובת דבורה הנביאה 121, בניין 7 כניסה B, קומה 2 פארק עתידים, תל אביב יפו
  שעות קבלת קהל

  יום ג’ בין השעות 8:00-13:00
  (יש לזמן תור מראש)

  שעות מענה טלפוני

  בימים: א, ב, ד וה’
  בשעות 13:00-15:00

The Butterfly Button