השפלת מי תהום : מי אביבים השפלת מי תהום דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

קידוחים והשפלת מי תהום

מה זה השפלה?

השפלת מי תהום היא תהליך המיוחס לשליטה ולוויסות של גובה פני מי התהום, בכדי לאפשר גישה לצורך ביצוע עבודות תת-קרקעיות. במקומות בהם מפלס מי התהום מגיע אל מעל לאזור העבודה הנדרש, ביצוע העבודות מתחת לקו המים מצריך הנמכה או “השפלה” של מי התהום וסילוק המים.

איך יודעים מהו מפלס המים?

לפני כל חפירה בקרקע, לבניית מרתפים או לבניית פיר למעלית, על היזם להזמין בדיקת יועץ קרקע/הידרולוג מטעמו, בכדי לבדוק אם קיים מפלס גבוה של מי תהום, המצריך את השפלת מי התהום וכן בכדי לבדוק את אופן סילוק המים בהתאם להנחיות רשות המים. את הבדיקות מומלץ  לבצע לפחות שלושה חודשים לפני תחילת החפירה, כדי לקבל את כל האישורים הנדרשים למניעת עיכוב הפרויקט. רשות המים תפיק רישיון קדיחה והפקה הכולל התייחסות לשיטת פינוי מי התהום: החדרה לקרקע, הזרמה לביוב או לניקוז.

איך מתבצעת ההשפלה?

קיימות מספר דרכים לסילוק מי התהום:

 • החדרה לקרקע בחלק אחר של המגרש
 • סילוק מי התהום דרך מערכת הביוב או הניקוז

הנחיות ודגשים

יזם/קבלן המבקש להזרים מי תהום מאתר בניה למערכת הביוב העירונית נדרש לפעול באופן הבא:

 • יש להגיש באזור האישי בקשה להשפלת מי תהום למערכת הביוב העירונית. לבקשה יש לצרף מסמכים בהתאם לדרישות הבקשה כגון: רישיון קדיחה ופתרון לסילוק מי התהום (החדרה, הזרמה לביוב, הזרמה לניקוז /תיעול), מרשות המים, תוצאות בדיקות איכות מים עדכניות ואישור הזרמה לביוב מאיגודן, כיוון שהמים מוזרמים דרך מערכת הביוב העירונית למערכת טיהור השפכים האזורית של איגודן.
 • ניתן לפנות למי אביבים לאחר קבלת התייחסות מרשות המים ומאיגודן להזרמה ישירות, באופן קבוע לביוב או למתן פתרון הזרמה בחירום לביוב (כאשר מתוכננת החדרה). אם ניתן אישור להזרמה למערכת ניקוז/תיעול יש לפנות ליחידת התיעול בעיריית תל-אביב -יפו.
 • מי אביבים תבדוק את הבקשה ואת האישורים והמסמכים שצורפו – תוכלו לקבל סטטוס בקשה בכל עת באזור האישי.
 • מי אביבים תבחן מתן אישור הזרמה למערכת הביוב העירונית בהתאם ליכולת הקליטה של קווי הביוב באזור הפרויקט ובהתאם לאיכות מי התהום הנשאבים.
 •  לאחר הבדיקה יישלח למגיש אישור במייל וכן יעודכן באזור האישי הכולל את נקודת החיבור לביוב והנחיות להתקנת המערכת והספיקה המאושרת, בתוספת הסכם הזרמה, עליו יש לחתום ולהחתים את איגודן (בשלושה עותקים), בצירוף שטר ערבות המשמש לשיפוי במקרה של פגיעה בקווים או אי עמידה בתנאי ההסכם. את שלושת העותקים של ההסכם החתום יש להעביר למי אביבים לחתימה סופית (עותק יישמר במי אביבים ביחד עם שטר הערבות החתום, עותק שני יועבר ע”י היזם לאיגודן, ועותק שלישי יוחזר ליזם).
  שימו לב: רק היזם חותם על ההסכם ושטר הערבות ולא הקבלן.
 • מהנדס ממי אביבים יבדוק את תקינות החיבור לביוב שביצע היזם טרם תחילת ההזרמה.
 • בדיקות בשטח לתקינות המערכת ההזרמה לביוב וקריאת הכמויות במד המים יבוצעו על ידי נציג איגודן במהלך ההזרמה.
 • התשלום הוא בהתאם לאגרת ביוב הנקבעת ע”י רשות המים. התעריף מעודכן פעמיים בשנה – קיים פרסום באתר הרשות
 • את השובר תוכלו למצוא באזור האישי.
 • התשלום יבוצע ישירות למי אביבים, לאחר שישלח ליזם חשבון תקופתי של הכמויות שהוזרמו.
 • תשלום כל החשבונות וניתוק מערכת ההזרמה ממערכת הביוב העירונית, לאחר בדיקת מהנדס ביוב הנם תנאי להשבת הערבות.

לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי

לפרטים נוספים שלחו דוא”ל אל hazrama@mei-avivim.co.il

 

לצפיה בבקשות לרשיונות קדיחה לחצו כאן 

The Butterfly Button