חיבור קבוע : מי אביבים חיבור קבוע דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

חיבור קבוע

מה זה חיבור קבוע?

חיבור הנכס לתשתיות המים, הביוב והתיעול לצורך קבלת שירותים כגון: אספקת מים לנכס, פינוי שפכים ופתרון לניקוז של השטח הפרטי.
חיבורי הביוב, יבוצעו על ידי מי אביבים לרבות הנחת צינור ביוב משוחת הביוב בקו העירוני ועד 1 מטר בתוך שטח החלקה.
חיבורי המים יבוצעו על ידי מי אביבים עד לפרט מדידת המים (גמל) בקצה גבול החלקה, בנישה המיועדת לכך. כל זאת בהתאם לתכנית המאושרת בהיתר הבנייה.

 איפה יהיה החיבור הקבוע?

מידע בנושא ניתן למצוא בתיק המידע של מי אביבים, לרבות מיקומי החיבורים.
כמו כן, בשלב תנאי הסף ניתן לראות את ההנחיות למיקום המדויק על גבי תוכנית האדריכלות.
ובתכנית הסניטרית להיתר, ניתן למצוא בקומת הקרקע, את כל החיבורים הנדרשים לרבות:

 • תוואי, מיקום, קוטר ועומק החיבור
 • מיקום וקוטר השוחות

מה הם שלבי ביצוע החיבור הקבוע?

לאחר אישור מחלקת רישוי מי אביבים, התכנית תועבר לעיריית תל אביב למחלקת תיאום הנדסי לצורך תיאום חיבורים חדשים הנדרשים לנכס מול גורמים נוספים לדוגמה: חברת חשמל, בזק, חברות תקשורת וכו.
לאחר קבלת אישור מתיאום הנדסי ואישור הסדרי תנועה המבוצעים על ידי מי אביבים ומאושרים על ידי עיריית תל אביב  – יבוצעו החיבורים בשטח על ידי מי אביבים בכפוף לקבלת אישור רישיון עבודה לקבלן, אישור משטרה ואישורים נוספים ככל שיידרשו.

באילו מקרים ייגבה תשלום בעבור החיבור?

עלות חיבור מים וביוב תיגבה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) תש”ע 2009 כאמור בסעיף  13 לתוספת השנייה –

ביצוע שינויים במערכת המים או הביוב הקיימות, לבקשת צרכן, במקום שבו אין מניעה הנדסית לביצוע הבקשה ואין בה כדי לפגוע במערכות המים והביוב של החברה או של צרכן אחר למעט שינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת המים ושינוי ראשון שביקש הצרכן במערכת הביוב, במסגרת תוספת בנייה של מעל 50% מהשטח הבנוי (כפוף לעדכונים, כפי שהיו מעת לעת בהוראות הדין).

את פירוט התעריפים ניתן למצוא באתר רשות המים 

 

 • טלפון 073-2301312
  שלוחה 3
  כתובת דבורה הנביאה 121, בניין 7 כניסה B, קומה 2 פארק עתידים, תל אביב יפו
  שעות קבלת קהל

  יום ג’ בין השעות 9:00-13:00 (יש לזמן תור מראש)

  27.2.24, יום הבחירות לרשויות המקומיות לא תתקיים קבלת קהל

  שעות מענה טלפוני

  בימים: א, ב, ד וה’ בין השעות 13:00-15:00

The Butterfly Button