בקשה לקבלת תיק מידע : מי אביבים בקשה לקבלת תיק מידע דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

בקשה לקבלת מידע

מהו תיק מידע?

תיק מידע הוא השלב הראשון בתהליך הרישוי. תיק המידע מכיל מידע ממוקד אודות העבודה המבוקשת, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה ומידע על התשתיות. בתיק המידע יוצגו גם כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי, עד לשלב תעודת הגמר.

איך מגישים את הבקשה?

הגשת בקשה לתיק מידע מתבצעת על ידי עורך הבקשה בלבד. את הבקשה לקבלת מידע להיתר מגישים דרך אתר מנהל התכנון במשרד האוצר במערכת רישוי זמין. לאחר ההגשה, הבקשה עוברת לטיפולה של עיריית תל-אביב- יפו והיא מעבירה לגורמים רלוונטיים נוספים, וביניהם מי אביבים.

תיק המידע המתקבל על ידי מי אביבים מחולק לשניים –

הנחיות מיוחדות לתיק מידע

אימות נתונים שנמסרו על ידי מי אביבים

 באחריות מבקש הבקשה לאתר באופן מדויק ולסמן במפה טופוגרפית את כל התשתיות הקיימות (העירוניות והפרטיות) במגרש הנדון ובמגרשים הפרטיים והעירוניים הסמוכים.

כמו כן יש להשלים במפה טופוגרפית את התיאור המפורט של המערכות:

 1. גבולות החלקה:
 •  מיקום של קווי המים, הביוב והתיעול ומרחקם מהבניין/המרתף/גבולות החלקה.
 •  קטרי הקווים
 •  מיקום של פרט מדידת מים (גמל)
 •  מיקום של תאי הביוב
 •  קטרי התאים
 •  כיווני זרימה
 •  שיפועי הקווים
 •  רום המכסים TL
 •  רום תחתית התאים IL
 •  גובה התא H
 •  אם קיימים מפלים והאם הם חיצוניים/פנימיים
 •  מרחק תאי הביוב מהבניין/המרתף/גבולות החלקה
 •  גבהי התחברויות הצינורות לתאי הביוב.
 •  מיקום ורום של מכסי בורות החלחול/קידוחי ההחדרה.
 •  מיקום של קולטני התיעול העירוניים הסמוכים למגרש ורום המכסה שלהם  TL
 •  רום של הכבישים והמדרכות הסמוכות למגרש.
 •  מיקום ופרטי החיבור המשותף למים או הביוב.
 1. במקרים שבהם קיים חיבור מים/ביוב משותף, יש למדוד ולסמן את קווי המים ו/או הביוב וכל ההתחברויות של החלקות הסמוכות.
 2. יש לאמת את המידע של מערכות המים, הביוב והתיעול ואביזריהם המסומנים במפה המצורפת לתיק המידע, על-ידי השוואה עם מפה של מודד מוסמך ועל ידי בדיקה בשטח.
 3. בתוכנית סניטרית יש להשתמש במפה המצבית המתארת את המצב הקיים בצורה הנכונה.
 4. במקרה וקיים צורך לפתיחת שוחות למדידה יש לפתוח פנייה באזור האישי ולפעול לפי הוראות נוהל פתיחת שוחות עירוניות. פתיחת השוחות תיעשה באופן עצמאי ע”י מודדים.
 5. במקרה וקיים צורך לבדיקת איפיון רשת המים, יש לפתוח פניה באזור האישי ולפעול לפי המפורט בנוהל איפיון רשת מים.

תוך כמה זמן אקבל את המידע?

מי אביבים תספק את המידע לתיק המידע תוך פרק זמן של 30 ימי עבודה, מרגע קבלת הפניה בעיריית תל-אביב-יפו. המידע יימסר למגיש כחלק מתיק המידע הכולל.

 

 

 • טלפון 073-2301312
  כתובת דבורה הנביאה 121, בניין 7 כניסה B, קומה 2 פארק עתידים, תל אביב יפו
  שעות קבלת קהל

  יום ג’ בין השעות 8:00-13:00
  (יש לזמן תור מראש)
  ביום שלישי 11.6, שבועות – לא תתקיים קבלת קהל

  שעות מענה טלפוני

  בימים: א, ב, ד וה’
  בשעות 13:00-15:00
  ביום רביעי 12.6.24, שבועות – לא יהיה מענה טלפוני

The Butterfly Button