טופס 4 הנחיות ודרישות : מי אביבים טופס 4 הנחיות ודרישות דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

טופס 4 גמר בנייה ואכלוס

מהו טופס 4?

טופס 4 (טופס אישור אכלוס), מהווה הצהרה של הרשות כי בניית המבנה הסתיימה באופן רשמי, כי הוא בטוח ומתאים למגורים וכי ניתן לחברו לתשתיות שונות כמו חשמל, מים, וטלפון.
על מנת שהרשות/ מי אביבים תיתן טופס זה, על בעל ההיתר להוכיח שעמד בכל הדרישות, כפי שאושרו בהיתר הבניה (כולל תוכנית סניטרית) ולהציג תצהירים של בעלי המקצוע, המאשרים את הביצוע הנדרש.

הגשת בקשה לטופס 4

הגשת בקשה לטופס 4 יכולה להתבצע רק על ידי היזם, או מי מטעמו, ישירות ליחידה לאיכות הבניה בעיריית תל-אביב-יפו, שם ינותבו הפניות לגורמים השונים לצורך מתן האישורים.
ההפניה למי אביבים נקראת: “אישור לאיכלוס/ שימוש בגמר בניה בנושאי מי אביבים”, ויש להגישה באמצעות האזור האישי, את הבקשה יש להגיש בצירוף  צילום של חיבור הביוב והתיעול של הבניין באמצעות רובוט, לאחר ההתחברות למערכת הביוב והתיעול העירונית, לצורך הוכחה של תקינות החיבורים כתנאי לקבלת טופס 4.

שימו לב! לא ניתן לבקש את אישור מי אביבים, במקרים בהם מי אביבים לא נתנה את אישורה בהיתר הבניה.

דרישות לתיאום ביקורת בנכס

לצורך תיאום ביקורת בנכס תידרשו להגיש את המסמכים הבאים באמצעות האזור האישי:

 • טופס הפניה מהיחידה לאיכות הבנייה של עיריית תל- אביב-יפו
 • טופס תכולת הבית לחיוב באגרת מים (כמות המדים המבוקשים כפי שאושרה בהיתר)
 • תצהיר של יועץ האינסטלציה – רק לאחר בדיקה של יועץ האינסטלציה בשטח יצהיר היועץ שפרויקט נבנה בהתאם לתוכנית שאושרה במי אביבים בשלב היתר בניה
 •  אישור תקינות למערכת מים וביוב של מעבדה מוסמכת (לפי תו תקן 1205), יש להגיש בדיקות מפורטות (תלוי היתר):
  מערכת הגברת לחץ מים.
  צנרת מים משותפת בתוך הדירות (חמים וקרים).
  צנרת מים משותפת בתוך הבניין.
  מערכת מים משותפת מחוץ לבניין.
  מערכת נקזים ודלוחים בתוך הדירות.
  מערכת ביוב מחוץ לבניין (ביוב הבניין).
  קבועות שרברבות/כלים סניטרים.
  צנרת כיבוי אש (הידרנטים וגלגלונים).
  דו”ח ריכוז בדיקות.
  * כל הבדיקות צריכות להיות מפורטות ובדוקות עפ”י התקן (עם מספר יחידות הדיור כפי שמופיע בהיתר)
  * תוצאה – “לא מתאים” לא תתקבל, ובתוצאות “טרם נבדק”/”לא בוצע” -תידרש חתימת המתכנן על ביצוע ותקינות הסעיפים הרלוונטיים
 • אישור התקנה/בדיקה של המז”חים שבמערכת אספקת המים של הבניין לפי התכנית. האישור יהיה מהמעבדה מוסמכת ע”י משרד הבריאות (במידה וקיים).
 • מספר מד מים ממנו נלקחו המים לבניה (במידה ואין, תצהיר מהיכן נלקחו המים לצורכי הבניה כולל מספר המד).
  בכל מקרה בו יתגלה כי נצרכו מים בנכס, שלא באמצעות מד המים לבניה ו/או שלא נמדדו כלל הצריכות במד המים מכל סיבה שהיא, תהא רשאית מי אביבים לבצע חיוב עבור צריכות המים באמצעות הערכת צריכה עפ”י אומדן שיקבע על ידה.

דרישות נוספות יוצגו באזור האישי בהתאם לתכנית הסניטרית המאושרת

מי אביבים תענה לבקשה תוך 7 ימי עסקים. אם המסמכים תקינים, יתואם מועד לביקורת עם מהנדס שטח ממי אביבים.

הנחיות לביקורת בנכס

 • על כל האינסטלציה הסניטרית להיות מוכנה על פי התכנית המאושרת בהיתר בנייה (כולל הכנות להתקנת מדי מים לקריאה מרחוק).
 • יש להבטיח גישה חופשית ובטוחה לכל יחידות הבניין ולכל מתקני האינסטלציה הסניטרית.
 • יש לבצע הכנה להתקנת מערכת מדי מים לקריאה מרחוק (קר”מ)
 • יש לוודא כי פרט מדידת המים (גמל) של הבניין הותקן על פי פרט המופיע בתכנית המאושרת בהיתר.
 • בדלת של כל דירה ועל כל הכנה למד מים, יהיה לרשום מספר הדירה, כפי שרשום בטופס התכולה. הרישום יעשה על גבי דיסקית קשיחה.
 • בזמן ביקרות השטח יש להבטיח נוכחות של קבלן אינסטלציה לביצוע הבדיקה. על הקבלן להצטייד בכלים המאפשרים פתיחת שוחות ביוב ותיעול וכיוצ”ב.

תוצאות הביקורת

בתום הביקורת יגיש מפקח השטח את דוח הביקורת. במידה וקיימים ליקוים או קיים חוסר התאמה בין התוכנית המאושרת בהיתר, לבין המצב הקיים בשטח, על היזם לתקן את הליקויים, בהתאם לתוכנית המאושרת, ולזמן ביקורת חוזרת.

שימו לב! לא יתקבלו תוכניות שינויים בשלב זה!

אישור להתקנת מדים

בעת הביקורת נבדקות תשתיות המים וההכנות למדי מים. אם נמצאו תקינות, ניתן יהיה להתקין את מדי המים, ללא קשר להמשך הטיפול בליקויים, כפי שעלו בביקורת.

 

לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי

 

 • טלפון 073-2301312
  שלוחה 4
  כתובת דבורה הנביאה 121, בניין 7 כניסה B, קומה 2, פארק עתידים, תל אביב יפו
  שעות קבלת קהל

  יום ג’ בין השעות 9:00-13:00 (יש לזמן תור מראש)

  עקב המצב הביטחוני אין קבלת קהל 

  שעות מענה טלפוני

  בימים: א, ב, ד וה’ בין השעות 13:00-15:00

The Butterfly Button