דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

בקשה להיתר בנייה

מהו היתר בניה?

היתר בנייה הוא רישיון הבניה ורק לאחר קבלתו ניתן לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. האישור ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה. היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי ובו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה.

איך מגישים את הבקשה?

הגשת בקשה להיתר בניה מתבצעת על ידי עורך הבקשה בלבד. את הבקשה להיתר מגישים באמצעות מערכת הרישוי הזמין בעיריית תל אביב. על הבקשה לכלול נספח סניטרי ובו תוכנית התשתיות כפי שאושרה בשלב תנאי הסף וכן תוכנית סניטרית מפורטת.

שימו לב!

  • בקשה להמלצה לאישור היתר בניה תיפתח במקביל באזור אישי רישוי במי אביבים. עם פתיחת הבקשה באזור אישי במי אביבים, עורך הבקשה יקבל מייל עם הנחיות על אופן הכניסה לאזור אישי לשם העלאת מסמכים, עדכון בסטטוס הבקשה וכו'.
  • התכנית תיבדק רק כאשר סטטוס הבקשה יעודכן ל"בדיקת דרישות לאחר ועדה".
  • בקשות להיתר בנייה עבור מתחמים ובניינים רבי קומות יש להגיש לתיאום מוקדם. לא יתקבלו בקשות לאישור בסטטוס "לאחר ועדה"

מה בודקים?

על מי אביבים לבדוק ולאשר את התוכנית הסניטרית. במסגרת הבדיקה נבדקים:
התאמה לתוכנית האדריכלית, כפי שהוגשה בתנאי הסף, עמידה בדרישות חוק התכנון והבניה [תיקון 101 תשע”ד 2014], עמידה בדרישות תכניות מי אביבים ועמידה בהוראות ההל”ת (הוראות למתקני תברואה) וכן ביצוע תכנון תקין להכנת תשתיות מערכת לקריאת מדי מים מרחוק (קר"מ).

תוך כמה זמן אקבל אישור לבקשה?

אנו מתחייבים לספק מענה תוך 30 ימי עסקים.
אם נדרשים תיקונים, יקבל עורך הבקשה עדכון, דרך מערכת רישוי זמין בעיריית תל אביב יפו, ובאמצעות אזור אישי רישוי מי אביבים והוא יידרש להשלים את התיקונים ולהגיש לבדיקה חוזרת.
מענה לבדיקה החוזרת יתבצע תוך 30 ימי עסקים.

 

לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי