דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

אישור עלייה לקרקע

אישור מי אביבים לעלייה לקרקע

אישור זה הינו חלק מתהליך קבלת אישור לעלייה לקרקע ממחלקת  הפיקוח על הבנייה של עיריית תל אביב יפו .
מטרת האישור הינה לוודא שלא ייגרם נזק לתשתיות העירוניות בעקבות העבודות כגון: הזרמת בטון ופסולת בנייה לתשתיות הביוב והתיעול העירונית וכן מטרתה לוודא כי קיים מד מים לבנייה באתר הבנייה.

 

מה יש לעשות על מנת לקבל את האישור?

  • ניתוק חיבור הביוב/ התיעול הקיימים בפרויקטים של בנייה חדשה ובפינוי בינוי
  • הזמנת מד מים לבנייה – באמצעות פנייה באזור האישי
    בכל מקרה בו יתגלה כי נצרכו מים בנכס, שלא באמצעות מד המים לבניה ו/או שלא נמדדו כלל הצריכות במד המים מכל סיבה שהיא,
    תהא רשאית מי אביבים לבצע חיוב עבור צריכות המים באמצעות הערכת צריכה עפ"י אומדן שיקבע על ידה.

אופן הגשת הבקשה

יש להיכנס לאזור האישי ולהגיש בקשה לעלייה לקרקע.

 

מתי יינתן האישור?

עם מילוי הפרטים באזור האישי וקבלתם במי אביבים, תיקבע פגישה עם נציג שטח לטובת מתן הנחיות לביצוע הניתוק בשטח וזאת בהתבסס על התכנית המאושרת.
ביצוע הניתוק יתקיים בנוכחות נציג מי אביבים המלווה את התהליך ולאחר מכן יינתן האישור.

 

לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי