מכרז פומבי דו שלבי מס' 2024-2 לקבלת שירות של אפיון צרכים, ייעוץ וליווי לשיפור תהליכי עבודה תוך שימוש באמצעים טכנולוגים ודיגיטליים  - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 2024-2 לקבלת שירות של אפיון צרכים, ייעוץ וליווי לשיפור תהליכי עבודה תוך שימוש באמצעים טכנולוגים ודיגיטליים  - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2024-2 לקבלת שירות של אפיון צרכים, ייעוץ וליווי לשיפור תהליכי עבודה תוך שימוש באמצעים טכנולוגים ודיגיטליים 

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2024-2

מועד פרסום:

25/02/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

31/03/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

11/03/2024 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים
The Butterfly Button