אפיון רשת מים - מי אביבים : מי אביבים אפיון רשת מים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

אפיון רשת מים

מהו אפיון רשת מים?

בדיקת אפיון רשת המים הינה בדיקת ערכי ספיקות המים והלחצים שהמערכת העירונית מספקת. מטרת הבדיקה היא לאפיין את קו המים באמצעות מדידת ערכי ספיקה ולחץ ולאבחן האם לחץ המים וכמות המים המגיעים מרשת המים העירונית עומדים בדרישות.
הבדיקה נדרשת לפני תחילת פרויקט לצורך תכנון אינסטלציה ולאחר הבנייה לצורך קבלת טופס 4 מכיבוי אש.

החל מה01/01/2023 הבדיקה מתבצעת באופן עצמאי ע”י חברות מורשות שנבחרות ע”י הקבלן/ היזם המבצעים לאחר בקשה האישור וקבלתו וקבלת.

מי מבצע את הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת באופן עצמאי ע”י חברות מורשות שנבחרו ע”י הקבלן/ היזם והיא נעשית לאחר קבלת אישור עקרוני לביצועה.
האחריות לפתיחת ההידרנטים (ברזי כיבוי אש) והפעולות הנלוות לה חלה על המבקש בלבד. מי אביבים אינה משתתפת במדידה.

 

איך מגישים את הבקשה?

  • המודד או מי מטעמו יגיש את הבקשה באמצעות אזור אישי רישוי. כאשר מדובר בבניה חדשה הבקשה תועבר במסגרת המידע לתיק הבניה.
  • על המודד לחתום על טופס אישור לפתיחת הידרנטים עירוניים, בו נקבעו מדדים וקריטריונים בהם נדרש המבקש לעמוד בפרט, ובעיקר בנושא הבטיחות, כדי לאפשר לו עבודה עצמאית. לאחר החתימה על הטופס יש להעלותו לפניה שנפתחה בנושא באזור האישי.

מתי יינתן האישור?

עם קבלת הפניה היא תועבר אל מנהל האזור במי אביבים לאישור תקינות ברז הכיבוי לצורך הבדיקה. אישור העקרוני יינתן תוך 10 ימי עסקים לכל היותר.

 

חשוב לדעת

  • חל איסור על המודד להתחיל בביצוע ללא קבלת אישורים חתומים ממי אביבים.
  • בעת הביצוע יהיה המבקש אחראי לשמירה ולתקינות ההידרנט על כל מרכיביו.
  • ככל וקיים קושי ו/או תקלה בפתיחת ההידרנט, על המודד להודיע מיידית למרכז שליטה ובקרה של מי אביבים, באמצעות מוקד 106 ולקבל סיוע מקבלן מטעם החברה.
  • בעת ביצוע בדיקה באמצעות ברז כיבוי תחתון על מבצע הבדיקה להגיע עם ציוד מתאים לבדיקה זו.
  • על מבצע הבדיקה להיות נוכח במקום הבדיקה בכל מהלך הבדיקה ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת מפגע היכול לגרום לנזק למשתמשים בדרך ו/או למכוניות חונות ו/או לכל ציוד וצמחיה הנמצאים בסמוך לשטח בו מתבצעת הבדיקה.
  • בגמר ביצוע הבדיקה על מבצע הבדיקה לוודא כי הברז נסגר באופן תקין ולא דולף וכן לוודא כי המים אשר הוזרמו למדרכה ו/או לכביש התנקזו באופן תקין למניעת פגיעה בהולכי הרגל ומשתמשי הדרך או מפגע תברואתי.

לבירורים ניתן לפניות בדוא”ל – tashtiot@mei-avivim.co.il

The Butterfly Button