הנחיות לחיבורי מים תמ"א 38 : מי אביבים הנחיות לחיבורי מים תמ"א 38 דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

הנחיות לחיבורי מים תמ”א 38

מד מים ראשי

בפרויקט תמ”א 38 (שיפוץ ותוספת קומות לבניין קיים), אין צורך בהתקנת מד מים בשטח. חיוב צריכת המים ייעשה על ידי המד הראשי הקיים. באחריות היזם לאפשר גישה למד המים הראשי של הבניין, בכל מהלך הבניה, לצורך קריאתו ותחזוקתו.

פירוק מדי המים המשויכים

מדי המים המשויכים יפורקו על ידי מי אביבים, טרם תחילת העבודה. על היזם להזמין את פירוק המדים באמצעות הגשה באזור האישי. הבקשה תכלול את שמות הדיירים ופרטיהם.

חיוב צריכה פרטית / משותפת בזמן הבניה

החיוב בגין הצריכה המשותפת (הפרשי מדידה), בכל זמן הבניה ועד לקבלת טופס 4, יירשם על היזם. לצורך כך על היזם לפנות למי אביבים לפתיחת חשבון נכס.
החיוב עבור הצריכה הפרטית ירשם על הדיירים, לפי הערכת צריכה על סמך החיובים של השנה הקודמת, ובהיעדרה, לפי ממוצע של שתי תקופות החיוב האחרונות.

לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי

The Butterfly Button