פניות ציבור

מה חדש?

עצור
העלאת שיעור המע"מ
החל מ 1.6.13 ובכפוף להחלטת הממשלה, תחול העלאה של 1% בשיעור המע"מ. כתוצאה מכך חשבונך יחויב/יזוכה בהפרשים בהתאם
כתוצאה משינוי בתעריפי המע"מ חשבונות יחוייבו בהפרשים בהתאם לשינוי השיעור
בהתאם להודעת רשות המים, חלה עלייה בתעריפי המים בתקופה שתחילתה ב- 1.7.2012 בשיעור של 1.7%
כללי המים החדשים
החל מיום 1.1.2012 נכנסו לתוקפם כללי המים החדשים. פרטים ניתן למצוא באתר.
גבייה באמצעות הוראת קבע
בהתאם להוראת סעיף 9א לכללי תאגידי מים וביוב, הרינו להודיעכם כי החל מיום 4.12.2011 קיימת אפשרות למשלמים בהוראת קבע לפצל את החיוב לשני מועדים שההפרש ביניהם לא יפחת מ- 30 ימים, בלא כל ריבית או הפרשי הצמדה.
  • מי אביבים
  • מי אביבים 2
  • מי אביבים 3

החל מיום 1.1.2012 נכנס לתוקפו תיקון מס' 1 לכללי תאגידי מים וביוב תשע"א 2011 המתייחס לנושאים שונים.
קרא עוד
בבדיקות שערכה מי אביבים בשנת 2012 מעלות כי איכות המים בעיר תל-אביב-יפו תקינה.
קרא עוד
חברת מי אביבים מגישה לכם מספר טיפים שיעזרו לכם לחסוך אלפי ליטרים בשנה והרבה כסף.
קרא עוד
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
Loading nanoRep customer support software