מכרז פומבי רגיל מס' 2023-8 לביצוע עבודות קידוח ניטור והפקה לשאיבת מים בבאר יער מגינים שברשות החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי רגיל מס' 2023-8 לביצוע עבודות קידוח ניטור והפקה לשאיבת מים בבאר יער מגינים שברשות החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-8 לביצוע עבודות קידוח ניטור והפקה לשאיבת מים בבאר יער מגינים שברשות החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-8

מועד פרסום:

09/11/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

21/12/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

23/11/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button