מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/21 לשירותי חשבות שכר לחברת מי אביבים - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/21 לשירותי חשבות שכר לחברת מי אביבים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023/21 לשירותי חשבות שכר לחברת מי אביבים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023/21

מועד פרסום:

10/12/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

10/01/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

24/12/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button