מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 2024-5 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לצורך גביית חובות  - מי אביבים : מי אביבים מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 2024-5 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לצורך גביית חובות  - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2024-5 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי וייצוג משפטי לצורך גביית חובות 

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2024-5

מועד פרסום:

01/04/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/05/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/04/2024 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

עו"ד שירן אפשטיין

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

shiranep@mei-avivim.co.il
The Butterfly Button