מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/10 לקבלת שירות של ייעוץ שוטף בנושאי שכר ובדיקות שכר - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023/10 לקבלת שירות של ייעוץ שוטף בנושאי שכר ובדיקות שכר - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023/10 לקבלת שירות של ייעוץ שוטף בנושאי שכר ובדיקות שכר

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023/10

מועד פרסום:

28/12/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

30/01/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

09/01/2024 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button