בקשה להתקנת מד בנייה : מי אביבים בקשה להתקנת מד בנייה דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

בקשה להתקנת מד בנייה

חובת התקנת מד מים לבניה וניתוק קווי ביוב

לאחר קבלת היתר הבניה, ולפני עליה לשטח, נדרש להזמין מד מים לבניה ולדאוג לניתוק קווי הביוב הקיימים בנכס. זוהי אחת הדרישות המופיעות בהיתר הבניה ובתצהיר של יזם הבניה לפי קבלת האישור של מי אביבים.
ניתוק קווי הביוב הכרחי למניעת הזרמת בטון ומניעת פגיעה בתשתיות ביוב ותיעול. הפירוק, ההתקנה והחיבור מבוצעים על ידי חברת מי אביבים או בנוכחותה. את הבקשה לבדיקה בנושא זה יש להגיש באמצעות האזור האישי, כאן גם תוכל להתעדכן בסטטוס הבקשה.

מדי מים לקריאה מרחוק

מדי המים המיועדים לבנייה הנם מדים המאפשרים קריאה מרחוק הנושאים  מיגון מיוחד. על שמדי המים לבניה ניתנים לקריאה מרחוק, חובה לאפשר גישה למדים ומיקומם צריך להיות מחוץ לגדר אתר הבניה בגומחה מיועדת לכך. מידע בנושא פרט הכנה להתקנת מד מים לבניה מופיע באזור אישי.

שימו לב! התקנת מד מים לבנייה מזכה בתעריפי המים זולים יותר המיועדים לבנייה.

טיפול בחיבורי המים והביוב

כחצי שנה לאחר הזמנת מד מים לבניה, מי אביבים מטפלת בחיבורי המים, הביוב והתיעול הקבועים, שאושרו בשלב היתר הבניה, ומתקינה אותם בשטח. מי אביבים תפנה למגיש הבקשה באמצעות הודעה אוטומטית בנושא.

על היזם/ קבלן להזמין את עבודת החיבורים באמצעות הגשת בקשה באזור האישי בצירוף היתר הבניה.

זמני עבודה

  • התקנת מד מים לבניה, עם הכנה קיימת, על חיבור מים קיים - 10 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
  • התקנת מד לבניה, ללא הכנה קיימת, על חיבור מים זמני: הידרנט, רגל מים שמספקת לנכס קרוב (ללא תיאום הנדסי) - 21 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.
  • התקנת מד לבניה, על חיבור קבוע (כולל תיאום הנדסי) - 100 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה והסדרת התשלום.

שימו לב! יתכנו שינויים בזמני העבודה עקב אילוצים של תהליך התיאום ההנדסי.


לעדכון בסטטוס הבקשה ולהגשת בקשות נוספות היכנסו לאזור אישי

The Butterfly Button