מסמכי מכרז פומבי רגיל מס' 2023-15 לעריכת ביטוחי חברת מי אביבים 2010 בע"מ - מי אביבים : מי אביבים מסמכי מכרז פומבי רגיל מס' 2023-15 לעריכת ביטוחי חברת מי אביבים 2010 בע"מ - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מסמכי מכרז פומבי רגיל מס’ 2023-15 לעריכת ביטוחי חברת מי אביבים 2010 בע”מ

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-15

מועד פרסום:

08/08/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

05/09/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

17/08/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button