מכרז פומבי מס' 337/21 לרכישת שירותי ומוצרי Azure של חברת מיקרוסופט עבור מי אביבים - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 337/21 לרכישת שירותי ומוצרי Azure של חברת מיקרוסופט עבור מי אביבים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 337/21 לרכישת שירותי ומוצרי Azure של חברת מיקרוסופט עבור מי אביבים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

337/21

מועד פרסום:

09/08/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

12/09/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/08/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button