מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-22 לקבלת הצעות עבור מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-22 לקבלת הצעות עבור מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023-22 לקבלת הצעות עבור מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב-יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-22

מועד פרסום:

16/08/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

12/10/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

21/09/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button