מכרז פומבי דו שלבי מספר 770/23 לקבלת שירות של הפעלת מוקדי שירות לקוחות עבור מי אביבים 2010 בע"מ - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מספר 770/23 לקבלת שירות של הפעלת מוקדי שירות לקוחות עבור מי אביבים 2010 בע"מ - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מספר 770/23 לקבלת שירות של הפעלת מוקדי שירות לקוחות עבור מי אביבים 2010 בע”מ

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

770/23

מועד פרסום:

08/01/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

02/02/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

15/01/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button