דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מסמכי מכרז פומבי מס' 91270-2022-1 ניהול פרויקט הקמת בריכות אגירה בדרום העיר ובצפון העיר

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

91270-2022-1

מועד פרסום:

24/02/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

14/03/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/03/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

סלי ענבי

מספר טלפון:

03-7736117

דוא״ל:

salya@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז