דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 337/21 לרכישת שירותי ומוצרי Azure של חברת מיקרוסופט עבור מי אביבים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

337/21

מועד פרסום:

09/08/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

12/09/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

18/08/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

ענת משיח

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

anatma@mei-avivivm.co.il

מסמכי המכרז