מכרז פומבי מס' 2023/17 לקבלת שירות של בדיקה של תכניות אינסטלציה במשרדי החברה לצורך אישור תכניות אינסטלציה סניטרית עבור החברה - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 2023/17 לקבלת שירות של בדיקה של תכניות אינסטלציה במשרדי החברה לצורך אישור תכניות אינסטלציה סניטרית עבור החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 2023/17 לקבלת שירות של בדיקה של תכניות אינסטלציה במשרדי החברה לצורך אישור תכניות אינסטלציה סניטרית עבור החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023/17

מועד פרסום:

22/02/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

20/03/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/02/2024 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button