מכרז פומבי דו שלבי 854/22 לתכנון אספקה התקנה הרצה הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר החיל ומי באר מגורים ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי 854/22 לתכנון אספקה התקנה הרצה הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר החיל ומי באר מגורים ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי 854/22 לתכנון אספקה התקנה הרצה הפעלה ותחזוקה של מערכת לטיוב מי באר החיל ומי באר מגורים ושירותי הפעלה ותחזוקה של המערכת

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

854/22

מועד פרסום:

15/08/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

23/10/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/09/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button