מכרז פומבי דו שלבי מס' 950/21 לקבלת שירות של אחזקה שוטפת של מערכות ביוב ותיעול ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, באמצעות כלי רכב מסוג ביובית בעיר תל אביב יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 950/21 לקבלת שירות של אחזקה שוטפת של מערכות ביוב ותיעול ע"י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, באמצעות כלי רכב מסוג ביובית בעיר תל אביב יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 950/21 לקבלת שירות של אחזקה שוטפת של מערכות ביוב ותיעול ע”י שאיבה, שטיפה וניקוי בלחץ גבוה, באמצעות כלי רכב מסוג ביובית בעיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

950/21

מועד פרסום:

19/07/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

09/08/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

29/07/2021 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button