דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 730/21 לאספקה, יצור, שיפוץ, תיקון ותחזוקה של משאבות טורבינה וצנטריפוגליות (אופקיות ואנכיות ועם יניקה עצמית) המותקנות במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

730/21

מועד פרסום:

21/12/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

16/02/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

30/12/2021 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

סלי ענבי

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

salya@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז