דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי דו שלבי מס' 501/21 לקבלת שירות של בקרה, יעוץ וליווי בתחום דמי הקמה (היטלי פיתוח) למערכות מים וביוב ובדיקת חיובים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

501/21

מועד פרסום:

09/08/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

12/09/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

19/08/2021 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

ענת משיח

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

anatma@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז