מכרז פומבי דו שלבי מס' 501/21 לקבלת שירות של בקרה, יעוץ וליווי בתחום דמי הקמה (היטלי פיתוח) למערכות מים וביוב ובדיקת חיובים - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 501/21 לקבלת שירות של בקרה, יעוץ וליווי בתחום דמי הקמה (היטלי פיתוח) למערכות מים וביוב ובדיקת חיובים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 501/21 לקבלת שירות של בקרה, יעוץ וליווי בתחום דמי הקמה (היטלי פיתוח) למערכות מים וביוב ובדיקת חיובים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

501/21

מועד פרסום:

09/08/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

12/09/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

19/08/2021 בשעה 12:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button