מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-2 לקבלת הצעות עבור מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב -יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-2 לקבלת הצעות עבור מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב -יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023-2 לקבלת הצעות עבור מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות של גנרטורים במתקני החברה ברחבי העיר תל אביב -יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-2

מועד פרסום:

29/05/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

05/07/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

06/06/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button