מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-18 למתן שירות בקרה ובדיקה של חשבונות ספקים, בקרה על צריכת חשמל ורישום פקודות יומן עבור מי אביבים - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-18 למתן שירות בקרה ובדיקה של חשבונות ספקים, בקרה על צריכת חשמל ורישום פקודות יומן עבור מי אביבים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023-18 למתן שירות בקרה ובדיקה של חשבונות ספקים, בקרה על צריכת חשמל ורישום פקודות יומן עבור מי אביבים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-18

מועד פרסום:

21/12/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

18/01/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/01/2024 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button