מודעת ספק יחיד מס' 01.2024 לאספקת שירותי יישום ותחזוקה למערכת מענה ללקוחות של חברת ITNAVPro על בסיס מערכת טלפוניה Avaya - מי אביבים : מי אביבים מודעת ספק יחיד מס' 01.2024 לאספקת שירותי יישום ותחזוקה למערכת מענה ללקוחות של חברת ITNAVPro על בסיס מערכת טלפוניה Avaya - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מודעת ספק יחיד מס’ 01.2024 לאספקת שירותי יישום ותחזוקה למערכת מענה ללקוחות של חברת ITNAVPro על בסיס מערכת טלפוניה Avaya

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

01-2024

מועד פרסום:

11/01/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

01/02/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

מסמכי המכרז

The Butterfly Button