מעבר דירה : מי אביבים מעבר דירה דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

החלפת צרכנים

עברתם דירה? תתחדשו!

כעת עליכם להודיע למי אביבים על חילופי צרכנים בנכס (בנפרד מהעדכון הנמסר לעירייה)

מהו תהליך החלפת צרכנים?

תהליך החלפת צרכנים משמעו שינוי שם הצרכן בחשבון המים מדייר יוצא לדייר נכנס (במקרה של השכרת דירה ו/או מכירת דירה), לצורך חיובו בתשלום חשבון המים למי אביבים. המחזיק בנכס חייב בתשלום מים מיום כניסתו לנכס ומקריאת המונה המדויקת נכון ליום הכניסה.

שימו לב! אי מסירת הודעה על עזיבת הנכס תגרור המשך חיוב המחזיק “היוצא” בחשבון המים. לכן על כל מי שעוזב או נכנס לנכס להודיע על כך מי אביבים.

הגשת בקשה להחלפת מחזיקים

את הבקשה מגישים באמצעות טופס מקוון בקשה להחלפת צרכנים, בצירוף המסמכים הנדרשים, לפי העניין. בסיום הטיפול מתקבלת הודעה על השלמת תהליך החלפת צרכנים.

סוג הבקשה / זיקה לנכס

מסמכים נדרשים

יציאת שוכר מנכס

(בעת יציאה חד צדדית של שוכר מנכס, ובהעדר דייר נכנס, יירשם הבעלים כצרכן)

 • צילום תעודת זהות של השוכר

כניסת שוכר לנכס

 • צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון)
 • תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)

החלפת בעלים (קנייה/ מכירת נכס)

 • צילום הסכם מכר (דף ראשון)
 • תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הבעלים החדשים של הנכס.

כניסת בן משפחה לנכס

יורש

 • צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש (היורש)

בעל תפקיד (כונס נכסים, מפרק, מנהל מיוחד וכו’

 • צו בית משפט או החלטת ראש הוצאה לפועל על המינוי
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הצרכן החדש

חברת ניהול

תאגיד (חברה/עמותה/שותפות)

שימו לב

 • במקרה של אזרח שאינו ישראלי ושאינו בעל דרכון דיפלומטי – השירות מותנה בהצגת תעודה מזהה בצירוף המסמכים הנדרשים.
 • חיוב על פי קריאת מד המים יעשה רק אם צוינה קריאת המד בטופס. אם לא צוינה קריאת המד, חיוב צריכת המים יבוצע באופן יחסי לימי השהות בנכס.
 • בנכס מושכר בלא מד מים יירשם משכיר הנכס כצרכן בנכס וזאת עד שיוכיח כי ביצע את ההכנות הנדרשות לצורך התקנת מד מים משויך.
The Butterfly Button