איך מתקינים מערכת לקריאה מרחוק : מי אביבים איך מתקינים מערכת לקריאה מרחוק דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

הנחיות להתקנת מערכת קריאה מרחוק

מי אביבים מנהלת מערכת לקריאה מרחוק של מדי המים, הכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות של מדידה ובקרה. הטמעת המערכת מתבצעת בשלבים ובמסגרתם תיפרש מערכת רדיו ויותקנו מדי מים חכמים ברחבי העיר. לשם כך, כלל הבניה בתל אביב נדרשת לעמוד בדרישות התשתיות להתקנת מדי קר”מ:

להלן ריכוז ההנחיות הכלליות לביצוע תשתיות עבור מערכת קריאה מרחוק

 1. לכל בניין בכל קומה חייב להיות פיר תקשורת (בזק, הוט, וכו’)בכל פיר תקשורת ובכל קומה יותקן שקע חשמל 230 וולט עבור מערכת הקריאה מרחוק.
 2. שקע החשמל יוזן מלוח החשמל הראשי של הבניין ומחצי אוטומט 10 אמפר נפרד עם שילוט “קריאת שעוני מים” בהתאם לתקנות החשמל.
 3. בפיר התקשורת יש להשאיר רוחב פנוי בגובה כ- 30 ס”מ בצמוד לשקע החשמל, המקום יהיה מיועד לציוד המשמש את מערכת הקריאה מרחוק.
 4. יותקן שלט פלסטי יציב, צמוד לשקעי החשמל בו יהיה רשום “עבור מערכת לקריאת מדי מים”.
 5. בין פיר מוני המים לפיר התקשורת יותקן צינור פלסטי שסיומו יהיה במקום המיועד לציוד מערכת הקריאה מרחוק בפיר התקשורת.
 6. צינור פלסטי PP – לא שרשורי יותקן בפיר מדי המים (כולל למדים במרתפים, בחניון וכו’).
 7. בפיר מוני המים בקומה העליונה ובקומה התחתונה ביותר יותקנו קופסאות.

דרישות למפרט הציוד שיותקן

 1. כל הקופסאות שיותקנו יהיו קופסאות פלסטיות אטומות בגודל 15X25X25 ס”מ.
 2. לכל הקופסאות יותקן שילוט “מערכת קריאת מוני מים”.
 3. כל הצינורות יהיו מסוג  PP- לא שרשורי בקוטר פנימי מ- 2 צול ומעלה.

תוספת דרישות תשתיות לבניינים רבי קומות (מעל 3 קומות כולל)

 1. בקומה מתחת לגג יש להתקין שקע חשמל, בנוסף יש להתקין קופסה שתתחבר עם צינור PP לפיר מדי המים בקומה.
 2. על גג הבניין יותקן תורן העשוי מצינור מתכת “2 מגולוון, בגובה 2.5 מטר מרצפת הגג.
 3. בגג הבניין על קיר ליד התורן תותקן קופסה פלסטית.
 4. צינור פלסטי יותקן ויחבר בין הקופסה שבגג שבצמוד לתורן לבין הקופסה פלסטית שהותקנה בקומה מתחת לגג העליונה ביותר.

יש לשים לב!

מדי המים המותקנים מחוץ לבניין, תחת כיפת השמיים במידה ומדי המים ממוקמים במקומות פתוחים ונגישים והבניין הוא מתחת ל-3 קומות, אין צורך בתשתיות כלשהן עבור מערכות הקריאה מרחוק. במבנים בהם המודדים ממוקמים במקומות פתוחים ונגישים והם מעל ל-3 קומות יש להכין את התשתית לקריאה מרחוק לפי סעיף ג לעיל.

מצורפים קישור לשירטוטים

 1.     שרטוט למראה חיבור בין קומה 1 לקומת הלובי + מד ראשי + מרתף ו/או חניון וכו’.
 2.     שרטוט למראה קומה טיפוסית וחיבור בין שתי קומות.
 3.     שרטוט למראה חיבור בין קומת דיירים עליונה לקומה האחרונה ולגג הבניין.

*הציוד למערכות הקריאה מרחוק: כבלי תקשורת, ציוד תקשורת וכו’ יותקן על ידי החברות המייצרות את מערכות הקריאה מרחוק.

The Butterfly Button