דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

דוח שנתי בדבר פעילות החברה

כבכול שנה, אנחנו מתכבדים לפרסם דוח שנתי המפרט את סיכום פעילות החברה לאותה השנה. בדוח תוכלו למצוא מידע רב על העשייה, על הפרויקטים, ועל חידושים והפעולות שבוצעו לשיפור מתמיד של איכות המים ושירות הלקוחות. הדוח מפורסם ומונגש בהתאם לסעיף 81 לכללי תאגידי מים וביוב, אמות מידה לשירות, תשע"א – 2011: