דבר המנכ"ל : מי אביבים דבר המנכ"ל דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

דבר המנכ”לית

מי אנחנו ומה אנחנו עושים?

מי אביבים הוקמה בשנת 2010 מכוח חוק תאגידי מים וביוב תשס”א 2001, ומחויבת לפעול בהתאם לחוק זה, לכללים ולאמות המידה שמותקנות ומעודכנות מעת לעת.

החברה פועלת 24/7 ועוסקת בהקמה, בהפעלה, בתחזוקה מונעת ובתיקון של רשתות מים, ביוב ותיעול, תוך ניצול מיטבי של משאבים, אימוץ טכנולוגיות חדשניות והעצמת המשאב האנושי ברמה הניהולית, המקצועית והחברתית.

מצוינות בשירות לקוחות

שירות הלקוחות הנו אחד מעמודי התווך של החברה. מי אביבים חותרת לשיפור מתמיד ולמצוינות בשירות. כל תהליכי העבודה בחברה, התפעוליים והשירותיים, נמדדים מידי חודש ברמת ההשפעה שלהם על שביעות רצון הלקוחות. בנוסף, אנו עורכים תחכימים על כל תקלות שירות או תפעול ורואים בהן הזדמנות לשיפור וללימוד.

משקיעים בעובדים ובקהילה

מי אביבים משקיעה ומעודדת העצמה מקצועית של עובדיה, מממנת קורסים, השתלמויות, ימי עיון ומקפידה על כשירות מקצועית. החברה מיישמת מדיניות התנדבותית רחבה בקהילה,

בנוסף, החברה רואה בקבלנים ובספקים, העובדים איתה, שותפים לקידום מטרות החברה ולעמידה ביעדים שהציבה לעצמה.

איכות, בטיחות וחדשנות

מי אביבים פועלת בהתאם לקוד האתי שפותח בשיתוף עם העובדים, פועלת לאימוץ ויישום תקני איכות
כגון ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 ודו”ח אחריות חברתית.
החברה מקפידה על בטיחות העבודה של עובדיה ושל סביבת העבודה באתרי העבודה, ברחבי העיר ומשקיעה בהדרכות, בציוד בטיחות, בבקרה ובאכיפה כלפי עובדים וקבלנים.

החברה מאמצת תהליכים חדשניים, טכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות שתורמות לייעול העבודה, להפחתת עלויות ולשיפור השירות לתושב.

תכנון ושקיפות

מי אביבים פועלת בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין. ההנהלה עובדת על בסיס תכניות עבודה בדגש, הן על סיכונים, והן על הזדמנויות. בתכניות העבודה מוגדרים יעדים ומדדים למדידת תפוקות המבטיחות אפקטיביות ושיפור מתמיד בתהליכי העבודה.

החברה פועלת ומקדמת יצירת תרבות ארגונית פתוחה, חברית, שקופה ומשתפת המסייעת ליצירת עבודת צוות, שיפור התפוקה יצירת סביבת עבודה נעימה, מכבדת ומספקת.


רוסקה ניקולאיב – מנכ”לית, מי אביבים 2010 בע”מ

The Butterfly Button