דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

אודות מי אביבים

רקע כללי

עד לכניסתו לתוקף של חוק תאגידי המים והביוב התשס"א-2001, האחריות לאספקת המים לתושבי העיר תל-אביב-יפו, הופקדה בידיה של הרשות המקומית. חוק זה מחייב את כלל הרשויות המקומיות להקים תאגיד מים מקומי הפועל כישות נפרדת מכלל העשייה המוניציפלית בעיר. עם כניסתו של החוק לתוקף, הופקדה האחריות לאספקת המים בעיר תל אביב-יפו, בידיה של חברת מי אביבים.

מטרתו של החוק

מטרתו של חוק זה הנו הפרדה בין משאבי העירייה ומשאבי התאגיד בתחום אספקת המים, כך שיובטחו לאוכלוסייה שירותי מים איכותיים, יעילים ואמינים, במסגרתה של מערכת כלכלית אחת, מבוקרת וסגורה.

מי אנחנו?

בהתאם לחוק, הוקמה חברת מי אביבים בשנת 2010 על ידי עיריית תל אביב-יפו והופקדו בידיה כלל שירותי המים והביוב בתחום אזורה של העיר, לרבות גביית תשלומים. החברה הוקמה במטרה לשפר ולייעל את תשתיות המים והביוב של העיר ולספק לכלל האוכלוסייה שירות איכותי ומתקדם.

עקרונות החברה

אסטרטגיית השירות בחברת מי אביבים הנה יעד מרכזי וממוקמת בליבת העשייה של החברה, במטרה להעניק תחושת שביעות רצון גבוהה, בכל נקודות הממשק מול תושבי העיר. החברה מחויבת להשקעת משאבים לשיפור תמידי בשירותי המים והביוב, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, המאפשרת יעילות ומקצועיות בכלל תחומי פעילות החברה ושמירה על עקרונות של סביבה ירוקה ואיכותית.

חברת מי אביבים פועלת בהתאם לכללי תאגידי המים והביוב כפי שנקבעים מעת לעת על ידי רשות המים.

תחומי פעילות עיקריים

  • בקרת שפכי מפעלים המוזרמים למערכות הביוב והמים
  • שיקום ושיפור תשתיות
  • חיבור שכונות חדשות למערכות המים והביוב העירוניות
  • ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות
  • סריקת טכנולוגיות מתקדמות בעולם ויישומם בתחום משק המים העירוני
  • שיפור וייעול מערך ההסברה והשירות לתושבי העיר
  • בדיקות יזומות של מדי מים, ומעקב ודיווח אחר חריגות בצריכה
  • חינוך והסברה לחיסכון ומתן פתרונות להפחתת עלויות