פניות ציבור

שאלות ותשובות - תשלומים

על איזה בסיס מתבצע החיוב עבור לקוח ביחידה המוגדרת לשימוש מגורים?

כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (60.83 יום) בתעריף נמוך, בעד כל דייר שמתגורר ביחידת הדיור, ובלבד שדווח על כך ל"מי אביבים". אם לא דווח - ברירת המחדל תהיה 2 דיירים מוכרים.
תקופת קריאה ממוצעת נעשית בטווח של חודשיים (60.83 יום), אולם לעתים קריאת מד המים מתבצעת בפרק זמן הקטן/גדול מחודשיים, על כן כמות המים הניתנת בתעריף המוזל מחושבת באופן בהתאם.
לראש העמוד לראש העמוד

דירת המגורים שלי בשיפוצים כעת. כיצד יחשוב חשבון המים שלי? האם ישנו תעריף שונה עבור מים הנצרכים לבנייה ולשיפוץ ולא לצריכה ביתית?

גם אם הנכס נמצא בשיפוץ, ימשיך הלקוח לשלם את צריכת המים בתעריפים שקבעה רשות המים.
לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לקבל תעריף מים מוזל בעבור גינה מושקית?

על פי כללי רשות המים לא ניתן לקבל תעריף מים מוזל בגין גינה מושקית.
לראש העמוד לראש העמוד

אם צריכת המים שלי נמוכה מ-3 מ"ק, האם אני אשלם פחות?

לא. בהתאם לתקנות, כל צרכן חייב בתשלום אגרת מינימום בגין 3 מ"ק מים לתקופה וזאת גם אם לא צרך מים כלל ו/או הצריכה שלו קטנה יותר.

לראש העמוד לראש העמוד

האם קיימת הקצבה בתעריף נמוך ללקוחות עם צרכים מיוחדים?

כן, על פי כללי רשות המים יש זכאות להקצבה בתעריף נמוך ללקוחות עם צרכים מיוחדים- אוכלוסייה מיוחדת.
לראש העמוד לראש העמוד

אם איני רשום כ"מחזיק" ביחידת הדיור, האם אוכל להצהיר על מספר הדיירים?

מי שמתגורר דרך קבע ביחידת הדיור רשאי להצהיר על מספר הדיירים. הצהרה יכולה להתקבל ממתגורר ביחידת הדיור גם אם אינו רשום כמחזיק ובתנאי שעומד בשאר הקריטריונים להצהרת הדיירים.

לראש העמוד לראש העמוד

אני עובר דירה, מה עליי לעשות על מנת שאחויב רק בגין המים שצרכתי עד ליום האחרון לשהותי בנכס?

באפשרותך לעדכן את קריאת המד בעת חילופי הצרכנים בנכס באמצעות הטופס זה
במידה ולא יבוצע עדכון קריאת מד המים בעת חילופי צרכנים תחושב צריכת המים באופן יחסי עפ"י מספר הימים בהם שהית בנכס.
לראש העמוד לראש העמוד

בתוך כמה זמן צריך להתבצע התשלום מרגע קבלת החיוב?

את חשבונית העסקה יש לשלם 30 ימים לאחר יום הפקת החשבונית. מועד זה מצוין על גבי החשבונית. כל יום פיגור מתום המועד האחרון לתשלום, נושא ריבית פיגורים יומית אשר נקבעת על ידי החשב הכללי.
לראש העמוד לראש העמוד

מה קורה במידה ולא הספקתי לשלם את החשבונית בתוך 30 יום?

במידה ולא שילם הצרכן את חשבון המים במועד הנקוב, נשלחת אליו דרישת אכיפה לתשלום החוב. דרישה ראשונה נשלחת בדואר רגיל (הוצאות אכיפה בסך 15 ₪) ודרישה שניה נשלחת בדואר רשום (הוצאות אכיפה  בסך 22 ₪).
הדרישות נשלחות לכתובת הנכס, לכתובת למשלוח דואר (במידה והיא שונה מכתובת הנכס) ולכתובת הרשומה במשרד הפנים. את דרישות האכיפה יש לשלם באופן מידי. במידה והדרישות לא שולמו תחל החברה בהליכי עיקולי צד ג' והוצאה לפועל.

לראש העמוד לראש העמוד

בוצעו כנגדי הליכה אכיפה (עיקול) עקב אי תשלום חוב. האם הם יבוטלו כשאשלם את החוב?

כן. לאחר תשלום החוב במלואו- מוסר העיקול באופן אוטומטי ומועברת הודעה לבנק הלקוח, עם זאת, הוצאות האכיפה- לא יבוטלו.
לראש העמוד לראש העמוד

נשלח אליי שובר תשלום בנוסף לחשבונית הרגילה. מדוע?

שובר תשלום נשלח ללקוחות בהמשך לחשבונית עסקה שכבר נשלחה אליהם, לרוב במקרים של תיקון חיוב או בעקבות בקשת הצרכן לשלם רק חלק מהחוב. התאריך לתשלום השובר זהה לתאריך חשבונית העסקה בגינה הוא הופק.
לראש העמוד לראש העמוד

נשלחה אליי דרישת תשלום בגין ביטול תקבול. מה זה אומר?

דרישת תשלום מסוג זה נשלחת בעקבות תשלום הלקוח באמצעי תשלום שלא אושר, למשל צ'ק שחזר או כרטיס אשראי שנדחה.
לראש העמוד לראש העמוד

אני מתגורר בבניין קומות, האם כדאי לי לבצע "הפרדת מדידה" משאר הדיירים?

בהחלט. אנו ממליצים להינתק מהמערכת המשותפת וממד המים המשותף ולבצע הפרדת מדידה.
רק באמצעות הפרדת מדידה יהיה אפשר לחייב את הצרכן בעבור צריכת המים בפועל.
כל השלבים לביצוע הפרדת מדידה מפורטים כאן באתר או ע"י נציג שירות טלפוני ופרונטאלי.
לראש העמוד לראש העמוד

אני חושב שחשבון המים שלי מוגזם, מה אני יכול לעשות כדי לערער על כך?

צרכן רשאי לבקש מהחברה שתעשה בירור על חיוב צריכת המים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי. בירור חשבון המים אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. הטיפול בבירור על חשבון המים נעשה עפ"י ההנחיות הקבועות בכללי תאגידי מים וביוב.

 

בהתאם לסעיף 34 לכללים צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור רשאי לשלם תשלום חלקי בגין הצריכה עליה ביקש לערוך את הבירור. תשלום זה  יחושב על פי הערכת הצריכה לתקופה זו.

 

עפ"י סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2011, רשאי כל צרכן להפנות את פנייתו לרשות המים, בתנאי שפנה תחילה לחברה.

לראש העמוד לראש העמוד

מהן אפשרויות התשלום?

ניתן לשלם את חשבון המים כמה דרכים:

  • באתר האינטרנט Paybill, באמצעות כרטיס אשראי.
  • במוקד טלפוני על ידי מענה אנושי או מענה קולי, באמצעות כרטיס אשראי, במספרים 1-222-3202 או 3202*.
  • בבנק הדואר בכל אמצעי התשלום למיניהם: מזומן, אשראי או צ'קים.
  • במרכז קבלת קהל, שנמצא ברחוב שאול המלך 37 קומה 1-. 
    התשלום יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או בצ'קים.
    ניתן לזמן תור בטלפון *3202
לראש העמוד לראש העמוד
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד