חשבונות ותשלומים : מי אביבים חשבונות ותשלומים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

חשבונות ותשלומים

איך מחשבים?

אנחנו קוראים את מדי המים בעיר אחת לחודשיים, קריאה זו מהווה את הבסיס לחיובי המים הנשלחים לצרכן.
צריכת המים נמדדת לפי ההפרש בין קריאת מד המים, בסוף תקופת החיוב הנוכחית, לבין קריאת מד המים בסוף, תקופת החיוב הקודמת. בנכס משותף, בו יש מספר צרכנים, מחייבת החברה כל צרכן גם עבור חלקו היחסי בהפרשי המדידה.

הצריכה הפרטית והפרשי המדידה המיוחסים לנכס מהווים את סך הצריכה המיוחסת לצרכן. החיוב הוא מכפלת כמות המים בצריכה הפרטית, כולל החלק של הפרשי המדידה לפי תעריפי המים הרלוונטיים.
הפרשי מדידה הם ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה.
ברירת המחדל לחלוקת החיוב בגין הפרשי מדידה היא חלוקה שווה בין כלל הצרכנים בנכס.

 

איך משלמים?

את חשבון המים ניתן לשלם בכמה דרכים:

The Butterfly Button