דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

RFI למערכת זיהוי וחילוץ מידע ממסמכים (OCR)

סוג מכרז:

RFI

מספר מכרז:

-

מועד פרסום:

28/10/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

10/11/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

ענת משיח

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

anatma@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז