דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

RFI ליצירת וידאו פרסונאלי

סוג מכרז:

RFI

מספר מכרז:

001/21

מועד פרסום:

16/11/2021

מועד אחרון להגשת הצעות:

30/11/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים

איש קשר:

סלי ענבי

מספר טלפון:

03-7736117

דוא״ל:

salya@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז