מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-36/1 להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה - מי אביבים : מי אביבים מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 2023-36/1 להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 2023-36/1 להצבת פקחי תנועה בעבודות של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023-36/1

מועד פרסום:

19/03/2024

מועד אחרון להגשת הצעות:

02/05/2024 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

03/04/2024 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

עו"ד שירן אברג'ל

מספר טלפון:

03-7736253

דוא״ל:

shiranep@mei-avivim.co.il
The Butterfly Button