מכרז פומבי מס' 2023/26 לקבלת שירות חילוץ וטיפול בבעלי חיים מביובים וקולטני מי גשמים בתל אביב יפו - מי אביבים : מי אביבים מכרז פומבי מס' 2023/26 לקבלת שירות חילוץ וטיפול בבעלי חיים מביובים וקולטני מי גשמים בתל אביב יפו - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מכרז פומבי מס’ 2023/26 לקבלת שירות חילוץ וטיפול בבעלי חיים מביובים וקולטני מי גשמים בתל אביב יפו

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

2023/26

מועד פרסום:

30/11/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

27/12/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

12/12/2023 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button