- מי אביבים : מי אביבים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

סוג מכרז:

מודעות ספק יחיד

מספר מכרז:

מודעת ספק יחיד

מועד פרסום:

06/03/2023

מועד אחרון להגשת הצעות:

26/03/2023 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

-

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button