מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 207/22 לקבלת שירות של ביצוע סקרים ללקוחות מי אביבים - מי אביבים : מי אביבים מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס' 207/22 לקבלת שירות של ביצוע סקרים ללקוחות מי אביבים - מי אביבים דלג לתוכן הראשי דלג לתפריט תחתון

מסמכי מכרז פומבי דו שלבי מס’ 207/22 לקבלת שירות של ביצוע סקרים ללקוחות מי אביבים

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

207/22

מועד פרסום:

21/09/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

13/11/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

20/10/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

לא יתקיים כנס מציעים
The Butterfly Button