דלג לתוכן הראשי דלג לפוטר

מכרז פומבי מס' 563.22 לביצוע עבודות אחזקה של מערכות חשמל במתקני מים, ביוב ותיעול של החברה

סוג מכרז:

מכרזים פומביים

מספר מכרז:

563/21

מועד פרסום:

06/04/2022

מועד אחרון להגשת הצעות:

25/05/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

09/05/2022 בשעה 15:00

מועד לכנס מציעים:

תם המועד להשתתפות בכנס המציעים

איש קשר:

סלי ענבי

מספר טלפון:

03-7736117

דוא״ל:

salya@mei-avivim.co.il

מסמכי המכרז